Hoe schrijf je een briefing? En waarom?

keuzes maken in een briefingHet employer brand en je arbeidsmarktcommunicatieplan liggen aan het fundament van je arbeidsmarktcommunicatie. De logische vervolgstap is dat je deze twee zaken wilt vertalen in concrete middelen of een campagne. Ik wil in deze blog ingaan op hoe je deze vertaling gestructureerd en effectief aan kunt pakken. Namelijk door het schrijven van een briefing.

Want; of je met een reclamebureau of DTP-er een campagne gaat maken, freelance creatieven inhuurt of je intern gaat brainstormen; de briefing is altijd de leidraad. Hiermee geef je richting aan het creatieve proces, toets je de kwaliteit van je idee en evalueer je de uiteindelijke middelen (bijvoorbeeld banner, nieuwsbrief, website, etc).

Briefing
Een briefing is de doorvertaling van je employer brand op een concreter niveau. Je kan dus ook elementen vanuit je arbeidsmarktcommunicatieplan of employer brand overnemen in de briefing. Een goede briefing geeft je een makkelijker startpunt bij de ontwikkeling van middelen en bij het inschakelen van leveranciers.

Ik ben van mening dat een goede briefing uit de volgende onderdelen bestaat:

  • Omschrijving doelgroep. Voor wie maak je dit middel/campagne? Door een duidelijke doelgroep te kiezen zul je veel beter kunnen beoordelen of iets wel of niet gaat werken, maar vooral zal je boodschap helderder zijn.
  • Wat heb je die doelgroep te bieden. Om de juiste tone of voice en boodschap te kunnen bepalen moet je een passende en aansprekende belofte aan je doelgroep doen.
  • Wat maakt jouw organisatie interessanter voor de doelgroep dan de concurrent? Omschrijf duidelijk waarin jouw organisatie uniek is. Is jouw boodschap onderscheidend genoeg?
  • Wat denkt de doelgroep nu over je organisatie? Zit er verschil tussen wat je bij het vorige punt hebt ingevuld? Als dat het geval is zul je hier rekening mee moeten houden in je briefing.
  • Wat is het doel van het middel of de campagne?Stel een duidelijk meetbaar doel en koppel dit aan een periode. Dit zorgt ervoor dat je de middelen/campagnes gaat verbeteren als het doel niet gehaald wordt.
  • Tijdsplanning, wanneer moet de campagne/middel klaar zijn? Heb je de campagne of het middel voor een bepaalde tijd nodig? Hoe past het middel/campagne in je totale arbeidsmarktcommunicatieplan voor dat jaar?
  • Wat is het budget? Een heel belangrijk onderdeel, want het budget bepaald of sommige ideeën wel of niet uitgevoerd kunnen worden. Als je hier duidelijk in bent voorkom je dat energie in ideeën of middelen worden gestoken waar je geen budget voor (over) hebt.
  • Wat voor soort middelen heb je nodig? Wil je een specifiek middel of een totale campagne? Op basis van het voorgaande zul je hier al snel kunnen aangeven wat voor soort middelen je nodig hebt (online, of misschien zelfs wel offline of outdoor) en waarom.

Het resultaat van deze gestructureerde aanpak is dat je effectievere ideeën kunt (laten) bedenken en ideeën beter kunt beoordelen. Hiernaast zul je zien dat op termijn je totale arbeidsmarktcommunicatie consistenter zal worden.

Ernst Schipper

I help adding meaning and value to your unique company culture and employer brand. I run projects to identify & strengthen company culture (from a human first perspective). Working with a proven model together we uncover your company culture and help you strengthen this culture both internally and externally. I help build scalable employer branding teams to project your culture outwards and inwards.