Voorspellingen en wensen voor 2011

voorspellingen 2011Mijn voorspelling is dat 2011 het jaar van de voorbereiding zal worden. Steeds meer organisaties die zich serieus met werving bezig houden zien dat je er in 2012 klaar voor moet zijn. Ik verwacht geen grote en spannende doorbraken. Op de achtergrond zie ik nu al wel de start van projecten waarvan ik denk dat ze in 2012 pas echt goed zichtbaar worden.

2011 is een grote kans om je organisatie voor te bereiden op toenemende krapte op de arbeidsmarkt (is jouw organisatie/vacature onderscheidend genoeg, weet je wat belangrijk is voor je doelgroep, is je recruitment/HR apparaat slagvaardig genoeg, etc.). Komend jaar is het jaar om de kennis (tijdelijk) in te kopen die je als organisatie op dit vlak nog mist.

Ik verwacht dat in 2011 werven persoonlijker gaat worden. Dit betekent dat er nog meer matches tussen vraag en aanbod gemaakt gaan worden met hulp van social networks. De match op social networks vindt plaats tussen de potentiële medewerker aan de ene kant en een vertegenwoordiger (recruiter, hiring manager, medewerker) aan de andere kant. Hier moet je organisatie natuurlijk wel klaar voor zijn. Wat is het social media beleid van jouw organisatie? Hoe help jij je medewerkers jou te helpen?

Voor de langere termijn zie ik in deze trend dat recruiters die durven te kiezen en zich specialiseren in een specifieke niche extreem waardevol gaan worden. Het gaat op den duur lonend zijn voor een recruiter om een pool van mensen te gaan ‘vertegenwoordigen’ gedurende hun carrière (een beetje zoals dat gaat in de filmwereld tussen acteurs en hun agent).

Wat ik wens voor 2011:

  • Dat het vakgebied arbeidsmarktcommunicatie nog meer volwassen gaat worden en er door organisaties zelf strategischer over wervingsvraagstukken gedacht gaat worden.
  • Dat social media voor recruitment meer ingezet gaat worden zoals het bedoeld is. Dit betekent dat ik hoop dat social media niet meer alleen gebruikt gaat worden voor ‘social broadcasting’ (social networks inzetten om je vacatures te verspreiden), maar dat er een dialoog ontstaat tussen organisaties, (oud)-medewerkers en potentiële medewerkers. En dat de focus niet alleen op de korte termijn blijft liggen.
  • In het verlengde hiervan zie ik grote kansen voor referral programma’s. Ik heb het afgelopen jaar bij een aantal organisaties de verandering gezien van het statische referral programma naar een programma dat in beweging blijft en de medewerker veel meer betrekt bij de wervingsproblematiek van de organisatie.
  • Bovenal wens ik je het allerbeste voor 2011!

    Volg me op Twitter