De toekomst is nu. De arbeidsmarkt in 2011 door de ogen van 2006

Voorspelling 2006, 2011 en 2016In 2006 ben ik voor de SJP arbeidsmarktspecial van Adformatie gevraagd om voorspellingen te doen voor 2011. Ik heb toen op drie stellingen gereageerd. Het is nu 5 jaar later en ik ben opnieuw door de Adformatie geinterviewd. Wat is er van mijn voorspellingen van toen uitgekomen?

Toen: Ik had verwacht dat in 2011 na een dip de markt weer zou aantrekken en de krapte op de arbeidsmarkt toegenomen zou zijn. Het gevolg hiervan zou zijn dat er veel meer maatwerk (lees: doelgroep) campagnes gevoerd zouden worden om specifieke doelgroepen te werven.

Nu: Ik zie wel degelijk dat er meer specifiekere campagnes worden gevoerd. Ik zie bij steeds meer organisaties dat doelgroepen worden gedefinieerd en dat daar activiteiten op worden toegespitst. Met name door organisaties die inhoudelijke kennis in huis hebben gehaald en arbeidsmarktcommunicatie een duidelijke plek hebben gegeven. Het is weer spannend, gaan we een nieuwe dip in? We staan op een kantelpunt en daarom is de enorme krapte niet ontstaan over de breedte van de markt.

Toen: Ik had verwacht dat 50 plussers als op zichzelf staande doelgroep actiever benaderd zouden worden.

Nu: Ik heb in die 5 jaar geen campagnes uitgevoerd die zich specifiek op een oudere doelgroep richtten, maar wel een aantal keer advies op dit gebied gegeven en voorstellen gedaan. Helaas was de drempel voor uitvoering tot nu toe vaak te hoog. Het begint een beetje te komen. Er is bijvoorbeeld een uitzendbureau die adverteert met dat je ook ervaren krachten in je bedrijf nodig hebt en dat zij die ook kunnen leveren.

Toen:  Mijn reactie op de stelling dat arbeidsmarktcommunicatiebureaus zouden gedijen in 2011 was twijfelend. Ik vroeg mij af of communicatiebureaus genoeg toegevoegde waarde konden (blijven) leveren om een grotere plaats te veroveren.

Nu: Op onderbuikgevoel: er zit nog steeds veel verschil in kwaliteit tussen arbeidsmarktcommunicatiebureaus. Er is gelukkig een groot aantal bureaus die de dynamiek van arbeidsmarktcommunicatie snappen en daarmee hun klanten heel goed vooruit helpen. Ik vind het lastig om hier op te reageren omdat ik hier geen feiten over heb. Ik weet bijvoorbeeld niet of arbeidsmarktcommunicatiebureaus een groter marktaandeel hebben in 2011.

Een aantal voorspellingen voor 2016

  1. Succesvolle organisaties in 2016 hebben geïnvesteerd in ‘talentpools’. Deze talentpools bevatten mensen die op later tijdstip nieuwe medewerkers kunnen zijn en voormalige top medewerkers. Met deze talentpools gaan organisaties lange termijn relaties met potentiële en voormalige medewerkers aan. Een unieke kans om als bedrijf echt contact te maken en te houden met je doelgroep. De interactie met de mensen in de talentpool zal vaak online, via bijvoorbeeld social media, maar ook zeker offline zijn .
  2. Daarnaast denk ik dat de flexibilisering van arbeid zal doorzetten en dat dat invloed gaat hebben op bijvoorbeeld employer brandingcampagnes.
  3. Employee referral programma’s zullen een vlucht nemen en werving zal meer persoonlijk worden.
  4. Daarnaast kan het goed zijn dat we tot 2016 zullen meemaken dat hooggekwalificeerd werk zal verdwijnen uit Nederland, omdat we de mensen er niet (meer) voor hebben.
  5. Voor het vakgebied arbeidsmarktcommunicatie verwacht ik dat de tweedeling zal blijven bestaan tussen arbeidsmarktcommunicatiespecialisten en de communicatiegeneralisten die de arbeidsmarkt ‘erbij’ doen. Ik verwacht die tweedeling ook aan de klantkant. Er zijn op dit moment een aantal initiatieven gestart die een kwaliteitsimpuls aan het vakgebied moeten geven. Als die aanslaan gaan we de komende jaren interessante dingen zien.

 

Volg me op Twitter